מערכות סטריאו

מערכות סטריאו 

מערכת סטיראו שרווד דגם MC660 
מחיר: 550